התקנת מסנן חלקיקים

המשרד להגנת הסביבה החליט על הפעלת תכנית חדשנית לצמצום זיהום האוויר מ"כלי רכב כבדים ישנים" הפועלים בישראל. זאת לאור העובדה שהפליטה ממנועי הדיזל גורמת באופן ודאי למחלת הסרטן, על פי קביעת ארגון הבריאות העולמי.

זיהום האוויר בישראל הנגרם על ידי רכבי דיזל 

ההערכה היא שהחשיפה לזיהום אוויר מכלי התחבורה בארץ גורמת ל-1,100 מקרי מוות טרם זמנם בכל שנה. הגורם המשמעותי ביותר בקטגוריה זו הם הרכבים המונעים בדיזל. הם אחראים לכ - % 80 מהמקרים הרפואיים הללו אף על פי שהם מהווים רק כ - % 20 מכלל הרכבים הנעים בכבישי הארץ.
המגמה היא לצמצם את הזיהום שנוצר בעיקר מרכבים כבדים וישנים . כדי לקדם את התהליך, נקבעו תקנות חדשות ותמיכות כספיות שיחלו ביום 1.11.18.

התקנות החדשות 

  • רישיון רכב לרכב ישן כבד לא יחודש אלא אם הותקן בו מסנן חלקיקים לצמצום זיהום האוויר.
  • בטסט השנתי יסומן כל רכב שהוא מזהם באמצעות תווית מיוחדת.
  • ייקבעו דירוגים חדשים של הרכבים הישנים המונעים בדיזל שיפרטו את השפעתם כל אחד מהם על זיהום האוויר. הקטגוריות הן - "רכב נקי" (רכב בהנעה חשמלית), "רכב מופחת זיהום", "רכב רגיל" ו"רכב מזהם".

רכב כבד ישן 

רכב כבד ישן, זוהי ההגדרה עבור רכבים כבדים ישנים שהם כלי רכב המונעים בדיזל, שנרשמו בישראל עד שנת 2005 והם משמשים להסעת שמונה נוסעים ומעלה. או לחילופין, רכב עבודה או רכב מסחרי שמשקלו הכולל הוא משנים עשר טון ומעלה. אלה הם הרכבים בדרגות הזיהום הגבוהות ביותר ועל כן הם חייבים להתקין מסנן חלקיקים המסנן את רוב חלקיקי הפליטה.
 ההערכה היא שיישומן של כל התקנות החדשות, תפחית כ - % 30 מזיהום האוויר שנוצר מכלי הרכב בישראל. 

מהו מסנן חלקיקים 

תפקידו של מסנן חלקיקים הוא להפחית את הפיח המצטבר במערכת הפליטה של רכבים המונעים באמצעות דיזל. במהלך הנסיעה המסנן לוכד בתוכו את כל חלקיקי הפיח, לאחר פרק זמן מסוים, המסנן מתחמם לטמפרטורות גבוהות של עד 600 מעלות וכך כל הפיח שמצטבר בו הופך להיות אפר שאינו מזיק בריאותית לציבור, זוהי פעולה של ניקוי שמתבצעת באופן עצמאי על ידי לוכד החלקיקים. מתוך כלל הפיח שנוצר במסנן, הוא הופך את רובו לאפר, כ - % 98. 
המסנן מותקן כחלק מצנרת הפליטה או לאורכו של האגזוז בחלק התחתון של הרכב. בדגמים השונים של המסננים יש יחידה אחת פנימית או חיצונית של ממיר קטליטי. 

מערך התמיכות 

המדינה תומכת בהתקנת מסנני חלקיקים לרכב כבד ישן על פי הטבלה המצורפת ובמענקי גריטה לבעלי רכב כבד ישן.

מענק גריטה מותנית בעמידה בכל התנאים:

  • הרכב מוגדר רכב כבד ישן.
  • תוקפו של רישיון הרכב היה בתוקף לפחות שנה עד למועד הגריטה.
  • לרכב אין שעבוד או מעיקול.
  • הרכב הגיע לאתר הגריטה במצב שמיש ועם כל חלקיו.

תמיכה ברכישת והתקנת מסנני חלקיקים 

המשרד להגנת הסביבה יתמוך במלוא העלות של מסנן החלקיקים והתקנתו ב"כלי רכב כבדים ישנים" בבעלות פרטית, או בבעלות חברה או עוסק שבבעלותם עד שלושה כלי רכב ומחזור המכירות שלהם לשנת 2016 אינו עולה על 1 מיליון ₪. 
המשרד יתמוך במחצית ממחיר המסנן והתקנתו בחברות אשר מחזור המכירות שלהן על פי הדיווחים למע"מ לשנת 2016 לא עלה על 10 מיליון ₪ 
לא תהיה תמיכה לעסקים שהמחזור העסקי שלהם בשנת 2016 היה מעל 10 מיליון ₪. 
כמפורט בטבלה:

מחיר מרבי למסנן חלקיקים (כולל מע"מ)* לאחר קבלת תמיכה מהמשרד להגנת הסביבה

 

כלי רכב בבעלות עוסק או חברה אשר מחזור המכירות שלו בהתאם לכללי הדיווח למע"מ לשנת 2016 אינו עולה על 10 מיליון ₪ 

כלי רכב בבעלות עוסק או חברה שבבעלותו עד שלושה כלי רכב במשקל כולל של יותר מ-3.5 טונות אשר מחזור המכירות שלו בהתאם לכללי הדיווח למע"מ לשנת 2016 אינו עולה על 1 מיליון ₪ 

כלי רכב בבעלות פרטית(בהצגת רישיון רכב)

שנת רישום הרכב​

סוג כלי הרכב ברישיון רכב

15,000 ש"ח 0 ש"ח 0 ש"חעד  2005רכב מסחרי משא או עבודה במשקל כולל של יותר מ-12 טונות (N3)
10,800 ש"ח0 ש"ח 0 ש"חעד 2005רכב להסעת 8 נוסעים ומעלה במשקל כולל הקטן מחמש טונות (M2)
15,000 ש"ח0 ש"ח 0 ש"חעד 2005רכב להסעת 8 נוסעים ומעלה במשקל כולל הגדול מחמש טונות (M3)

 

גובה מענק הגריטהשנת רישוםקטגוריית כלי רכב
11,000 ש"חעד 2000רכב משא או רכב עבודה: יותר מ-12 טונות -N3
22,000 ש"ח2001-2005רכב משא או רכב עבודה: יותר מ-12 טונות -N3
5,000 ש"חעד 2000הסעת נוסעים: יותר מ-9 נוסעים ועד 5 טונות -M2
8,000 ש"ח2001-2005הסעת נוסעים: יותר מ-9 נוסעים ועד 5 טונות -M2
13,000 ש"חעד 2000הסעת נוסעים: יותר מ-9 נוסעיםוגדול מ-5 טונות - M3
22,0002001-2005הסעת נוסעים: יותר מ-9 נוסעיםוגדול מ-5 טונות - M3

 

חשיבות הטיפול ברכב כבד ישן 

רכב שהוגדר כרכב כבד ישן, חשוב מאד שיבצע את הטיפול הנדרש במועד כיוון שללא ביצוען של התקנות החדשות, הרכב לא יעבור את הטסט השנתי.