סינון

מותג
משקל כולל (טון)
סוג מרכב
תא נהג
13.5 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

אופציה למתלה אוויר

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 6000
מתלה אויר כן
לפרטים
14 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

אופציה למתלה אוויר

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 5320
מתלה אויר כן
לפרטים
14 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

אופציה למתלה אוויר

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 6000
מתלה אויר כן
לפרטים
14 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

אופציה למתלה אוויר

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 5560
מתלה אויר כן
לפרטים
14 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

אופציה למתלה אוויר

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 4990
מתלה אויר כן
לפרטים
14 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

אופציה למתלה אוויר

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 4360
מתלה אויר כן
לפרטים
13.5 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

אופציה למתלה אוויר

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 5560
מתלה אויר כן
לפרטים
12 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 6000
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 8889
מתלה אויר כן
לפרטים
12 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 5560
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 8185
מתלה אויר כן
לפרטים
12 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 5320
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 7801
מתלה אויר כן
לפרטים
12 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 4990
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 7273
מתלה אויר כן
לפרטים
12 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 4360
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 6265
מתלה אויר כן
לפרטים
11 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 5320
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 7801
מתלה אויר לא
לפרטים
11 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 4990
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 7273
מתלה אויר לא
לפרטים
11 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 4660
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 6745
מתלה אויר לא
לפרטים
11 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 4060
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 5785
מתלה אויר לא
לפרטים
6.5 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

לוגו מושב נהג

חד קבינה | תא צוות

הספק מירבי 150 כ"ס ב-2,800
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 3395
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 3742
מתלה אויר לא
לפרטים
6.5 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

לוגו מושב נהג

חד קבינה | תא צוות

הספק מירבי 150 כ"ס ב-2,800
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 3845
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 5512
מתלה אויר לא
לפרטים
6.5 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

לוגו מושב נהג

חד קבינה | תא צוות

הספק מירבי 150 כ"ס ב-2,800
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 3395
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 4792
מתלה אויר לא
לפרטים
7.5 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

לוגו מושב נהג

חד קבינה | תא צוות

הספק מירבי 190 כ"ס ב-2,600
ארגז סגור | פתוח
מרחק סרנים (מ"מ) 4475
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 5470
מתלה אויר לא
לפרטים
7.5 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

לוגו מושב נהג

חד קבינה | תא צוות

הספק מירבי 190 כ"ס ב-2,600
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 4475
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 6420
מתלה אויר לא
לפרטים
7.5 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

לוגו מושב נהג

חד קבינה | תא צוות

הספק מירבי 190 כ"ס ב-2,600
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 3815
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 5364
מתלה אויר לא
לפרטים
7.5 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

לוגו מושב נהג

חד קבינה | תא צוות

הספק מירבי 190 כ"ס ב-2,600
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 3365
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 4644
מתלה אויר לא
לפרטים
משאית 10 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 5320
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 7801
מתלה אויר לא
לפרטים
10 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 4990
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 7273
מתלה אויר לא
לפרטים
10 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 4660
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 6745
מתלה אויר לא
לפרטים
10 טון
לוגו ידית הילוכים

ידני | NEES

הספק מירבי 240 כ״ס ב-2,400
ארגז סגור | פתוח | קירור
מרחק סרנים (מ"מ) 4060
אורך מרכב מירבי (מ"מ) 5785
מתלה אויר לא
לפרטים