מה להביא איתי במועד יום השכרת המשאית?

||
הבא אתך למקום המסירה הנבחר את המסמכים הבאים: כרטיס אשראי אשר הוצג במכתב ההתחייבות, בצמוד לתעודה מזהה. רישיון נהיגה בתוקף מספר ההזמנה ואישור ההזמנה מהאתר.