מדיניות פרטיות
כללי
אנו ב- UTI אוספים מידע אישי שאתה בוחר למסור, הנחוץ לנו על מנת לספק את השירותים שאתה מבקש מאתנו.

בכך שמסרת לנו מידע אישי אודותיך, אתה מסכים שנשתמש בו לצרכים תפעוליים ושיווקיים והכל בהתאם להצהרת פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט  https://www.uti.co.il ("האתר"). מדיניות פרטיות זו משקפת את נוהגנו ביחס לאיסוף, ניהול ושימוש במידע פרטי הנאסף באתר. אנו ממליצים לקרוא את המדיניות לפני השימוש באתר בכלל, וקודם למסירת פרטים אישיים בפרט.

מטיבה, מדיניות הפרטיות היא מדיניות דינאמית. מעת לעת ייתכן שנשנה אותה. לדוגמה, ככל שיתווספו באתר תכנים ושירותים חדשים, ייתכן שהם ישפיעו גם על המדיניות. במקרה כזה היא תעודכן כדי להתאים למתחייב מהם. מומלץ אפוא לחזור ולעיין במדיניות מדי פעם.

עשינו מאמץ לכתוב את המדיניות בשפה ברורה ומובנת. אם בכל זאת יש לך שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של UTI, נשמח לעמוד לרשותך לצורך תשובה. פרטים בדבר הדרך ליצור איתנו קשר נמצאים בגוף המדיניות. לבסוף, המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אבל היא מיועדת כמובן גם לנשים.

מי מפעיל את האתר
האתר נמצא בבעלותה ובניהולה של UTI – יוניברסל משאיות ישראל בע"מ – מרחוב ראשון לציון, שנקר 11 מרכז עסקים שורק. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה באמצעות טלפון 8841*
או בדואר אלקטרוני Isuzu-Support@www.uti.co.il.

איזה מידע אנו אוספים בעת השימוש באתר
בעת השימוש באתר נאסף מידע רב, שאינו מזהה אותך אישית. המידע נאסף באופן אוטומטי. הוא מקיף בין השאר את הדפים שנצפו באתר, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו גולשים אל האתר, משך הזמן ששהו באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר ודפדפני האינטרנט שלהם וכיו"ב.

הדוגמאות שסופקו כאן הינן לשם הבהרה בלבד ואינן מהוות רשימה מלאה של המידע שנאסף.

למידע זה יש אופי סטטיסטי. כפי שהדגשנו קודם, הוא אינו מזהה אותך אישית. במלים אחרות, הוא אינו מאפשר לנו לדעת מה שמך ומהם פרטיך האישיים. אבל הוא נאגר במחשבי UTI ומשמש אותנו לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים על פעילות האתר.

אנו מקפידים כי מידע המזהה אותך אישית יימסר לנו תמיד רק ביוזמתך ובשליטתך. כך, לדוגמה, קבלת הצעה לקניית רכב, הנשלחת למשתמש בדואר אלקטרוני – דורשת הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך, תאריך לידה, מספר דרכון, מספר ת.ז., מספר רישיון הנהיגה, השתייכות לחברות וארגונים ועוד. השדות שהינם שדות חובה יסומנו במפורש. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למסרו לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. גם בעת משלוח הודעת דואר אלקטרוני אלינו, יתקבלו אצלנו פרטים המזהים אותך. בכל המקרים הללו נשמור את פרטיך במאגר המידע של UTI.

כיצד נשתמש במידע שאנו אוספים
השימוש בפרטים שתמסור לנו וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות הבאות:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש אותנו לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
כדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי להעדפותיך האישיות.
אם מסרת לנו את כתובת הדואר האלקטרונית שלך, אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך, וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם המדובר במידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מדובר במידע שנקבל ממפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. בכל מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים;
ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. גם מידע זה לא יזהה אותך אישית;
לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר, לשם תפעולו ופיתוחו התקין של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.
מתי נמסור מידע לצד שלישי
אנו לא נעביר לצדדים שלישיים מידע המזהה אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם פעילותך באתר, או אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין;
אם יתקבל בידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין חברת UTI;
בכל מקרה שנסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
אם נארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – או אם נתמזג עם גוף אחר או נמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – נהיה זכאים להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר וכן כל מידע סטטיסטי שבידינו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
מובהר, כי הוראות סעיף זה אינן מקנות לצד שלישי זכויות כלשהן לדרוש מ- UTI מידע והן לא תחשבנה לחוזה לטובת צד שלישי.

עוגיות – Cookies
אנו משתמשים ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן מסייעות לנו, בין השאר, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. הן יכולות לשמש אותנו גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע בעוגיות מוצפן.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא בדוק את ההוראות בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. זכור, מחיקת או נטרול העוגיות, עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

אבטחת מידע

אנו שואפים לשמור על אמצעי אבטחה פיסיים ואלקטרוניים ראויים כדי להגן על המידע הפרטי שלך. אמצעי אבטחה אלו נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי האתר. עם זאת, הם לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת לאתר אם פורץ נחוש ומיומן יחליט להתעלם מהוראות החוק המפורשות ולחדור שלא כדין לחומר המחשב באתר או לשבש את פעולתו. מסיבה זו, איננו מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי-מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על-ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על-ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

בנוסף, אם המידע שבידנו ישמש אותנו לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז זכותך על-פי אותו חוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. במקרה זה נמחק רק את מידע הדרוש לנו כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.

שינויים במדיניות הפרטיות
אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תתבקש לאשר מחדש את הסכמתך למדיניות פרטיות זו.